Serviciile profesionale oferite de S.C. NAPOCA BUSINESS S.R.L. sunt necesare, oportune si indicate in urmatoarele situatii:
 • evaluarea bunurilor (imobiliare si/sau mobile) si/sau a afacerii in scopul garantarii unor credite bancare;
 • evaluarea patrimoniului societatii comerciale (evaluare si reevaluare active) in scopul raportarii financiare, respectiv ajustarii situatiilor financiar-contabile, astfel incat acestea sa reflecte starea reala a societatii comerciale la data evaluarii, functie de evolutiile pietelor specifice si a deprecierilor fizice, functionale si/sau economice ale tehnologiilor, utilajelor, echipamentelor si ale celorlalte elemente de patrimoniu;
 • evaluarea patrimoniului societatii comerciale in scopul vanzarii pe parti sau in intreg;
 • evaluarea  patrimoniului societatii comerciale in scopul stabilirii valorii unitare a actiunilor pentru cotatii bursiere (listare/delistare bursiera);
 • evaluarea patrimoniului societatii comerciale in scopul fuziunii, divizarii, asocierii, majorarii de capital sau al altor operatiuni economice specifice;
 • studii de fezabilitate si/sau studii de piata in scop investitional.

       Misiunile de evaluare respecta urmatoarea procedura generala:
 • insusirea misiunii de evaluare si negocierea termenilor contractuali;
 • cererea de informatii (documente aferente dreptului de proprietate, situatii contabile, schite, planuri etc.) si analiza acestora;
 • inspectia activelor supuse evaluarii (identificare, fotografiere, descriere etc.);
 • analiza pietei specifice (piata imobiliara, piata constructiilor, piata bunurilor mobile, evolutii ale ramurii economice specifice etc.);
 • aplicarea metodelor de evaluare adecvate si estimarea, dupa caz, a valorii de piata, a valorii juste sau a altor tipuri de valoare aferente drepturilor de proprietate evaluate;
 • redactarea raportului de evaluare si predarea acestuia beneficiarului.